Інформація: функціонування БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2023 року

Кількість членів БО "Лікарняна каса Полтавщини" за категоріями населення станом на 01.01.2023 р. 

Кількість членів організації (осіб) Працюючі Пенсіонери Діти Інші категорії непрацюючі.
  всього В т.ч. медичні працівники
15262 9763 5239 2698 36 2765

Кількість працівників та надходження коштів до БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2023 р.

Кількість працівників лікарняної каси (осіб) Надійшло до БО всього - (тис. грн.) В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.)
6 7106,129 150,000

Використання коштів БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2023 р. 

Витрати всього (тис. грн.) В тому числі
Витрати на придбання медикаментів та засобів мед призначення Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.) Інші витрати (тис. грн.)**
Кількість членів організайції, які одержали медикаменти (осіб) Обсяг коштів (тис. грн.)
7721,393 2770 3693,16 1196,590 2831,643

Різниця між поступленням та витратами - використано залишки на рахунках за попередній період, які використовуються для придбання обладнання для лікарень та як резерв організації на випадок економічних та інфляційних проблем в економіці країни.

Інші витрати (тис. грн.) ** 2831,643 тис грн:

- 1298,446  тис грн. допомога лікарням Полтавської області медичним обладнання;

- 1533,197 тис грн. - допомога військовим та лікарням постраждалих регіонів Сумської, Харківської та Донецької області.