Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2021 року

Загальна кількість  лікарняних кас  станом на  01.01.2021р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище) Загальна кількість лікарняних кас в області Згідно якого Закону України створено лікарняну касу Наявність договорів із закладами охорони здоров’я
“Про благодій-ництво та  благодійні організації” “Про об’єднання громадян” Інші законо-давчі акти (зазначити які) укладені відсутні
1. м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” 1 +     +  
2. м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” 1 +     +  
3. Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” 1 +     +  
4. Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса” 1 +     +  
  Всього: 4 +     +  

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2021р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси Кількість членів по лікарняних касах (осіб) В тому числі
працюючі пенсіонери діти інші ка-тегорії не-працюючих
всього В т.ч. меди-чні працівники
1. м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” 15199 9754 5245 2690 40 2715
2. м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” 4113 2660 650 595 858 -
3. Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” 406 266 219 32 103 5
4. Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса” 190 185 180 5 - -
               
  Всього: 19908 12865 6294 3322 1001 2720

 Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас  станом на 01.01.2021р. по Полтавській області
 

  Лікарняні каси Кількість працівників лікарняної каси (осіб) Надійшло до лікарняних кас всього  (тис. грн.) В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.)
1. м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” 7 9730,057 -
2. м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” 5 2348,6 -
3. Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” 1 100,9 -
4. Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса” 3 32,2 -
         
  ВСЬОГО 16 12211,757 -

 

Використання коштів лікарняних кас  станом на  01.01.2021р. по Полтавській області

  Лікарняні каси Витрати всього (тис. грн.) В тому числі
Витрати на придбання медикаментів Витрати на придбання Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.) Інші витрати (тис. грн.)
Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб) Обсяг коштів (тис. грн.) Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб) Обсяг коштів (тис. грн.)
1. м.Полтава, БО „ЛК Полтавщини” 10506,865 3820 3845,667 - - 1556,156 5105,042

Медичне обладнання

2. м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса” 2336,9 1453 1930,3 - - 406,6 -
3. Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса” 85,2 31 28,4 88 5,7 21,0 30,1
4. Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса” 21,4 14 15,4 14 0,5 5,5 -
  Всього 12950,365 5318 5819,767 102 6,2 1989,256 5135,142

 Примітка: різниця в сумі –  738,608 тис. грн. по гр. «Використання коштів лікарняних кас – всього» та «Надійшло до лікарняних кас – всього» за рахунок коштів, які знаходяться на особистих рахунках організацій.