Інформація функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2015 р

Загальна кількість лікарняних кас станом на 01.01.2015р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та бла-годійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

1

+

 

 

+

 

4.

Гадяцький район БО „Гадяцька лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

5.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

6.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

7.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

1

+

 

 

+

 

8.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

9.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

9

+

 

 

+

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2015р. по Полтавській області

 

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші ка-тегорії не-працююч.

всього

В т.ч. меди-чні працівн.

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

26022

18685

9548

4126

71

3140

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

16086

3923

650

11000

1163

-

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

240

184

152

48

8

-

4.

Гадяцький район БО „Гадяцька лікарняна каса”

3394

2745

198

63

-

586

5.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

82

67

67

-

15

-

6.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1223

584

393

115

490

34

7.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

421

401

191

20

-

-

8.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

414

264

236

39

108

3

9.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

214

145

128

15

54

-

 

Всього:

48096

26998

11563

15426

1909

3763

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2015р. по Полтавській області

 

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, ус-танов, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

9

6613,19

-

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

5

1172,2

-

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

-

18,1

-

4.

Гадяцький район БО „Гадяцька лікарняна каса”

3

475,1

-

5.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

3

27,3

-

6.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

101,2

-

7.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

2

258,1

9,2

8.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

4

60,5

-

9.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

2

24,2

-

 

ВСЬОГО

29

8749,89

9,2