Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2016 р

Загальна кількість лікарняних кас станом на 01.01.2016р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та бла-годійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

1

+

 

 

+

 

4.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

5.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

6.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

1

+

 

 

+

 

7.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

8.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

8

+

 

 

+

 

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2016р. по Полтавській області

 

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші ка-тегорії не-працююч.

всього

В т.ч. меди-чні працівн.

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

24004

15139

7721

4410

82

4373

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

16009

3926

650

11000

1083

-

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

240

184

152

48

8

-

4.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

86

86

74

-

-

-

5.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1182

558

396

112

480

32

6.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

451

439

198

12

-

-

7.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

414

264

236

39

108

3

8.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

149

117

115

8

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

42535

20713

9543

15629

1785

4408

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2016р. по Полтавській області

 

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, ус-танов, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

7

9043,853

-

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

5

1690,7

-

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

-

26,3

-

4.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

3

18,1

-

5.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

102,86

-

6.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

2

425,9

21,5

7.

Пирятинський район БЧО „Районна лікарняна каса”

4

63,4

-

8.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

2

13,8

-

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

24

11384,913

21,5

Використання коштів лікарняних кас станом на 01.01.2016р. по Полтавській області

 

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава„ ЛК Полтавщини”

9522,171

17217

8508,261

-

-

1013,91

-

2.

м.Комсомольськ БЧО „Міська лікарняна каса”

1594,4

2394

1365,2

-

-

229,2

-

3.

В.Багачанське БТ „Здоров’я”

19,32

50

19,32

-

-

-

-

4.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

21,9

38

6,3

20

4,8

4,3

6,5

5.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

84,69

70

32,64

167

9,6

20,05

22,4

6.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

419,7

273

7,9

8103

210,6

29,9

171,3

7.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

69,5

50

56,0

50

0,8

12,7

-

8.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

13,8

52

9,1

-

-

4,7

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

11745,481

20144

10004,721

8340

225,8

1314,76

200,2

Примітка: різниця в сумі 360,568 тис. грн. по гр. «Використання коштів лікарняних кас – всього» та гр. «Надійшло до лікарняних кас – всього» становлять кошти, які знаходяться на рахунках організацій.