Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2017 року

Загальна кількість лікарняних кас станом на 01.01.2017р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та благодійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

4.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

5.

Н.Санжарсь -кий район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

1

+

 

 

+

 

6.

Пирятинсь- кий район БЧО   „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

7.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

7

+

 

 

+

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2017р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші ка-тегорії не-працююч.

всього

В т.ч. меди-чні працівн.

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

22028

13824

6915

4061

82

4061

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

15486

3375

650

11000

1111

-

3.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

70

60

60

-

10

-

4.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1183

559

397

112

480

32

5.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

446

438

199

8

-

-

6.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

376

258

230

30

85

3

7.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

106

72

66

10

24

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

39695

18586

8517

15221

1792

4096

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2017р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, ус-танов, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

7

11076,567

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

5

1379,1

-

3.

Кобеляцький район БО „Міська лікарняна каса”

3

13,6

-

4.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

108,54

-

5.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

2

515,8

51,0

6.

Пирятинський район БЧО   „Районна лікарняна каса”

3

56,8

-

7.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

2

17,81

-

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

23

13168,217

51,0

Використання коштів лікарняних кас станом на 01.01.2017р. по Полтавській області

 

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медика менти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

10238,634

16120

9296,423

-

-

942,211

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1318,3

2310

1091,3

-

-

227,0

-

3.

Кобеляць кий район БО „Міська лікарняна каса”

19,2

40

6,9

7

0,2

0,3

11,8

4.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

89,16

54

37,93

135

10,7

21,00

19,53

5.

Н.Санжарсь кий район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

506,1

428

31,2

14426

264,7

43,9

166,3

6.

Пирятинсь кий район БЧО   „Районна лікарняна каса”

47,1

23

37,1

23

0,6

9,4

-

7.

Чутівський р-н БЧО „Районна лікарняна каса”

17,81

36

14,31

-

-

3,5

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

12236,304

19011

10515,163

14591

276,2

1247,311

197,63

Примітка: різниця в сумі – 931,913 тис. грн. по гр. «Надійшло до лікарняних кас – всього» становлять кошти, які знаходяться на рахунках організацій та гр. «Використання коштів лікарняних кас – всього».