Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2018 року

Загальна кількість лікарняних кас станом на 01.01.2018р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та благодійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо -давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава „Л К Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

4.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

1

+

 

 

+

 

5.

Пирятинський район БЧО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

5

+

 

 

+

 

 

 Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2018р. по Полтавській області

 

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші категорії непрацююч.

всього

В т.ч. медичні працівн.

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

19224

11720

6370

3275

60

4169

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

15013

3006

650

11000

1007

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1000

436

240

74

460

30

4.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

446

438

199

8

-

-

5.

Пирятинський район БЧО „Районна лікарняна каса”

308

250

219

30

25

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

35991

15850

7678

14387

1552

4202

 Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2018р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, ус-танов, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава„ Л К Полтавщини”

7

13025,18

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

5

2025,3

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

112,18

-

4.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

2

461,9

18,3

5.

Пирятинський район БЧО „Районна лікарняна каса”

3

45,8

-

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

18

15670,36

18,3

 

Використання коштів лікарняних кас станом на 01.01.2018р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава Л К Полтавщини”

7823,404

13661

6780,363

-

-

1043,041

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

2018,4

2584

1707,5

-

-

310,9

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

83,03

46

26,31

124

10,82

22,04

23,86

4.

Н.Санжарський район районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

449,2

621

16,3

-

234,1

55,6

143,2

5.

Пирятинський район БЧО „Районна лікарняна каса”

45,8

35

37,8

35

0,6

7,4

-

 

Всього

10419,834

16947

8568,273

159

245,52

1438,981

167,06

 

Примітка: різниця в сумі – 5250,526 тис. грн. по гр. «Надійшло до лікарняних кас – всього» та «Використання коштів лікарняних кас – всього» становлять кошти, які знаходяться на рахунках організацій та будуть використані в медичних програмах на наступний період.