Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2019 року

Загальна кількість  лікарняних кас  станом на 01.01.2019р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та  бла-годійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

4.

Н.Санжарський район  районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

1

+

 

 

+

 

5.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

5

+

 

 

+

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на  01.01.2019р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші ка-тегорії не-працююч.

всього

В т.ч. меди-чні працівн.

1.

м.Полтава„ Л К Полтавщини”

17820

10871

6196

3282

55

3612

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

14485

2634

650

11000

851

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

920

426

300

54

410

30

4.

Н.Санжарський район  районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

403

401

186

2

-

-

5.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

232

210

198

12

8

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

33860

14542

7530

14350

1324

3644

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас  станом на  01.01.2019р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, ус-танов, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава„Л К Полтавщини”

7

11935,891

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

5

1816,1

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

113,07

-

4.

Н.Санжарський район  районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

2

266,6

18,0

5.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

3

40,9

-

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

18

14172,561

18,0

Використання коштів лікарняних кас  станом на 01.01.2019р.  по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава Л К Полтавщини”

8916,832

13501

5769,597

-

-

1725,705

1421,53

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1799,9

2257

1454,7

-

-

345,2

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

82,84

50

27,04

112

9,0

22,01

24,79

4.

Н.Санжарський район  районна лікарняна каса „Наше здоров’я”

266,3

209

11,7

-

141,2

48,3

65,1

5.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

35,7

15

29,5

15

0,1

6,1

-

 

Всього

11101,572

16032

7292,537

127

150,3

2147,315

1511,42

Примітка: різниця в сумі –  3070,989 тис. грн. по гр. «Надійшло до лікарняних кас – всього» та «Використання коштів лікарняних кас – всього» становлять  кошти, які знаходяться на рахунках організацій