Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2020 року

Загальна кількість  лікарняних кас  станом на  01.01.2020р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та  бла-годійні ор-ції”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава  БО "Лікарняна каса Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

4.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

4

+

 

 

+

 

 Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2020р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

Працюючі

пенсіонери

Діти

Інші ка-тегорії не-працююч.

всього

В т.ч. меди-чні працівн.

1.

м.Полтава  БО "Лікарняна каса Полтавщини”

17044

10597

5802

3091

56

3300

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

14506

2650

650

11000

856

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

537

290

243

32

200

15

4.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

215

202

190

5

8

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

32302

13739

6885

14128

1120

3315

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас  станом на   01.01.2020р.  по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього – (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (т.грн.)

1.

м.Полтава  БО "Лікарняна каса Полтавщини”

7

11244,849

-

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

5

2243,9

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

1

113,1

-

4.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

3

40,3

-

 

 

 

 

 

 

ВСЬОГО

16

13642,149

-

Використання коштів лікарняних кас  станом на  01.01.2020р.  по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава  БО "Лікарняна каса Полтавщини”

10861,218

10368

5750,274

-

-

2486,111

2624,833

2.

м.Горішні Плавні БЧО „Міська лікарняна каса”

2243,0

1947

1850,4

-

-

392,6

-

3.

Лубенський р-н БО „Районна лікарняна каса”

95,5

50

49,1

97

12,7

22,4

11,3

4.

Пирятинський район БЧО  „Районна лікарняна каса”

18,4

14

11,2

14

0,3

6,9

-

 

Всього

13218,118

12379

7660,974

111

13,0

2908,011

2636,133

Примітка: різниця в сумі –  424,031тис. грн. по гр. «Надійшло до лікарняних кас – всього» та «Використання коштів лікарняних кас – всього» становлять  кошти, які знаходяться на рахунках організацій.