Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2022 року

Загальна кількість  лікарняних кас  станом на  01.01.2022р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та  бла-годійні організації”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава, „ЛК Полтавщини”

1

так

 

 

так

 

2.

м.Горішні Плавні, БО „Міська лікарняна каса”

1

так

 

 

так

 

3.

м. Лубни, БО „Лубенська лікарняна каса”

1

так

 

 

так

 

4.

м. Пирятин, Пирятинська районна БЧО  „Районна лікарняна каса”

1

так

 

 

так

 

 

Всього:

4

так

 

 

так

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2022р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

працюючі

пенсіонери

діти

інші ка-тегорії не-працюючих

всього

В т.ч. меди-чні працівники

1.

м.Полтава, „ЛК Полтавщини”

13421

8740

4520

2340

48

2293

2.

м.Горішні Плавні, БО „Міська лікарняна каса”

3941

2665

650

600

676

-

3.

БО „Лубенська лікарняна каса”

300

270

215

30

-

-

4.

Пирятинська районна БЧО  „Районна лікарняна каса”

134

129

129

5

-

-

 

Всього:

17796

11804

5514

2975

724

2293

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас станом на 01.01.2022р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього  (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

6

8109,557

-

2.

м.Горішні Плавні, БО „Міська лікарняна каса”

5

3102,8

-

3.

БО „Лубенська лікарняна каса”

1

77,6

-

4.

Пирятинська районна БЧО  „Районна лікарняна каса”

3

20,2

-

 

ВСЬОГО

15

11310,157

-

 Використання коштів лікарняних кас  станом на  01.01.2022р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання виробів

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

8290,675

3430

3377,082

-

-

1230,506

3683,087*

2.

м.Горішні Плавні, БО „Міська лікарняна каса”

3074,7

           1260

2549,2

-

-

525,5

-

3.

БО „Лубенська лікарняна каса”

84,1

22

25,2

118

9,7

15,0

34,2

4.

Пирятинська районна БЧО  „Районна лікарняна каса”

10,1

3

6,6

3

0,1

3,4

-

 

Всього

11459,575

4715

5958,082

121

9,8

1774,406

3717,287

 *- допомога лікарням медичним обладнанням