Інформація: функціонування лікарняних кас в області станом на 01.01.2021 року

Загальна кількість  лікарняних кас  станом на  01.01.2021р.  по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси (район, місто, селище)

Загальна кількість лікарняних кас в області

Згідно якого Закону України створено лікарняну касу

Наявність договорів із закладами охорони здоров’я

“Про благодій-ництво та  бла-годійні організації”

“Про об’єднання громадян”

Інші законо-давчі акти (зазначити які)

укладені

відсутні

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

1

+

 

 

+

 

2.

м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

3.

Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

4.

Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса”

1

+

 

 

+

 

 

Всього:

4

+

 

 

+

 

Кількість членів лікарняних кас за категоріями населення станом на 01.01.2021р. по Полтавській області

п/п

Лікарняні каси

Кількість членів по лікарняних касах (осіб)

В тому числі

працюючі

пенсіонери

діти

інші категорії не-працюючих

всього

В т.ч. медичні працівники

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

15199

9754

5245

2690

40

2715

2.

м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса”

4113

2660

650

595

858

-

3.

Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса”

406

266

219

32

103

5

4.

Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса”

190

185

180

5

-

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

19908

12865

6294

3322

1001

2720

Кількість працівників та надходження коштів до лікарняних кас  станом на 01.01.2021р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Кількість працівників лікарняної каси (осіб)

Надійшло до лікарняних кас всього  (тис. грн.)

В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса Полтавщини”

7

9730,057

-

2.

м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса”

5

2348,6

-

3.

Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса”

1

100,9

-

4.

Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса”

3

32,2

-

 

 

 

 

-

 

ВСЬОГО

16

12211,757

-

Використання коштів лікарняних кас  станом на  01.01.2021р. по Полтавській області

 

Лікарняні каси

Витрати всього (тис. грн.)

В тому числі

Витрати на придбання медикаментів

Витрати на придбання

Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.)

Інші витрати (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали медикаменти (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

Кількість членів кас, які одержали зазначені вироби (осіб)

Обсяг коштів (тис. грн.)

1.

м.Полтава, БО „Лікарняна каса  Полтавщини”

10506,865

3820

3845,667

-

-

1556,156

5105,042*

2.

м.Горішні Плавні, БЧО „Міська лікарняна каса”

2336,9

1453

1930,3

-

-

406,6

-

3.

Лубенський район, БО „Районна лікарняна каса”

85,2

31

28,4

88

5,7

21,0

30,1

4.

Пирятинський район, БЧО  „Районна лікарняна каса”

21,4

14

15,4

14

0,5

5,5

-

 

Всього

12950,365

5318

5819,767

102

6,2

1989,256

5135,142

*-допомога лікарням медичним обладнанням.

Примітка: різниця в сумі –  738,608 тис. грн. по гр. «Використання коштів лікарняних кас – всього» та «Надійшло до лікарняних кас – всього» за рахунок коштів, які знаходяться на особистих рахунках організацій.