Інформація: функціонування БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2024 року

Кількість членів БО "Лікарняна каса Полтавщини" за категоріями населення станом на 01.01.2024 р. 
Кількість членів організації (осіб) В тому числі
Працюючі пенсіонери Діти Інші категорії не-працююч.
всього В т.ч. медичні працівн.
12379 6340 3018 4251 38 1750

 

Кількість працівників та надходження коштів до БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2024 р. 
Кількість працівників лікарняної каси (осіб) Надійшло до БО всього - (тис. грн.) В тому числі за рахунок коштів підприємств, установ, організацій (тис.грн.)
4 6645,156 0,000

 

Використання коштів БО "Лікарняна каса Полтавщини" станом на 01.01.2024 р. 
Витрати всього (тис. грн.) В тому числі
Витрати на придбання медикаментів та засобів мед призначення Витрати на ведення справ та утримання каси (тис. грн.) Інші витрати (тис. грн.)**
Кількість членів організайції, які одержали медикаменти (осіб) Обсяг коштів (тис. грн.)
7529,977 2770 4499,622 1212,723 1817,632

Різниця між поступленням та витратами - використано залишки на рахунках за попередній період, які використовуються для придбання обладнання для лікарень та як резерв організації на випадок економічних та інфляційних проблем в економіці країни.

Інші витрати (тис. грн.) ** 1817,632 тис грн: - 997,086  тис грн. допомога лікарням Полтавської області медичним обладнанням та 820,546 тис грн. - допомога військовим та лікарням постраждалих регіонів Сумської, Харківської та Донецької області.