Положення благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини»

Затверджено

Зборами учасників-засновників БО «Лікарняна каса Полтавщини»

Протокол зборів учасників-засновників № 2 від 09.09.2021 року

Дійсно з 09.09.2021 року.

Згідно Податкового кодексу України та Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», у Положеннях Благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» терміни та скорочення вживаються в такому значенні:

  • ЛК – Благодійник - Благодійна організація «Лікарняна каса Полтавщини»;
  • Картка ЛК – персоніфікована пластикова картка, яка видається ЛК у тимчасове користування особам, електронний ключ для входу до електронної бази ЛК медико-соціальних даних пацієнта;
  • ЗОЗ – заклад охорони здоров’я;
  • Бенефіціари – ЗОЗ, отримувачі благодійної допомоги від ЛК згідно договору про спільну благодійну діяльність;
  • Власник картки ЛК – особа, якій ЛК гарантує медикаментозне забезпечення в ЗОЗ за рахунок ЛК у відповідності до Фармацевтичного формуляру та положень ЛК;
  • Активована картка ЛК – якщо власник картки ЛК вносить щомісячні благодійні внески до ЛК згідно положень ЛК;
  • Заблокована картка ЛК – картка не дійсна, власник картки ЛК порушив умови положень ЛК, його персональні дані в базі даних ЛК заблоковано. ЛК призупиняє свої зобов’язання перед даною особою;
  • Благодійні внески до ЛК – щомісячні пожертви фізичних та юридичних осіб до ЛК для досягнення нею цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» та Статутом;
  • Благодійна програма – постійно діючий комплекс благодійних заходів ЛК у сфері медицини;
  • Благодійна допомога ЛК - Лікарські засоби та вироби медичного призначення, медичне обладнання та інше, надане ЛК ЗОЗ, або сплачене ЛК по вимогах чи рецептах ЗОЗ.