ТОВ «МАЛІКС-МЄД» INVIVO Лабораторія

Адреси пунктів забору біоматеріалу:

м. Кременчук:

101 квартал, 10-А (08:00 - 16:00, сб 08:00 - 13:00)

м.Кобеляки:

Вул. Шевченка, 83 (7-30-15,сб вих)

м.Лубни:

Вул. Старотроїцька, 1 (7:30-15:30,сб 7:30-13)

м.Полтава:

Вул Гоголя, 32 (7:30-15:30, сб. 7:30-13:00)

Вул. Пушкіна, 31/25 (07:30 - 15:30, сб. 07:30 - 13:30)

Вул. Степового Фронту, 22 (7:30-15:30,сб 7:30-13:00)

м. Хорол:

Вул. Незалежності, 70/1 (08:00 - 16:00, сб 08:00 - 13:00)

cмт. Чутове:

Вул. Полтавський Шлях, 23 (8-14,сб вих)

Послугу взяття біоматеріалу сплачує сам пацієнт - 35 грн. взяття венозної крові.

  01. ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
1 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ ТГ )
2 Антитіла до тиреопероксидази (АТ ТПО, anti-ТРО)
3 Тиреоглобулін (ТГ)
4 Тиреотропний гормон (ТТГ)
5 Тироксин вільний (Т4 вільний)
6 Тироксин загальний (Т4 загальний)
7 Трийодтиронін вільний (Т3 вільний)
8 Трийодтиронін загальний (Т3 загальний)
  03. ГІПОФІЗАРНО - НАДНИРКОВА ПАНЕЛЬ
9 Кортизол в сироватці
  04. ПАНЕЛЬ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
10 С-пептид
  05. ПАНЕЛЬ ПРЕНАТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
11 Альфа-фетопротеїн (АФП)
  06. ОНКОЛОГІЧНА ПАНЕЛЬ
12 β-хоріонічний гонадотропін людини (b - ХГЛ)
13 Альфа-фетопротеїн (АФП)
14 Онкомаркер молочної залози (СА 15-3) (злоякісні новоутворення молочної залози, матки, яєчників, легенів)
15 Онкомаркер НЕ-4
16 Онкомаркер шлунково-кишкового тракту (СА 19-9) (злоякісні новоутворення підшлункової залози, шлунка, печінки, товстої і прямої кишки)
17 Онкомаркер шлунку (СА 72-4)
18 Онкомаркер яєчників (СА 125)
19 Простат-специфічний антиген вільний (ПСА)
20 Простат-специфічний антиген загальний (ПСА)
21 Раковий антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)
22 Раково-ембріональний антиген (СЕА)
23 Тиреоглобулін (ТГ)
24 Пакет №06.03."ПСА" (ПСА віл., ПСА заг., співвідношення ПСА віл. до ПСА заг.)
25 Пакет №06.04."Рання діагностика раку яєчників" (СА-125, НЕ-4, Індекс ROMA)
  08. ІНФЕКЦІЙНА ПАНЕЛЬ
  08.09. Helicobacter pylory 
26 Антитіла IgG до Helicobacter pylori
  10. ПАРАЗИТАРНА ПАНЕЛЬ
27 Зішкріб на Demоdex
  11. АУТОІМУННА ПАНЕЛЬ
28 Антитіла IgG до циклічного цитрулінованого пептиду (Anti-CCP)
29 Антитіла антинуклеарні (діагностика аутоімунних захворювань) (ANA)
  12. КАРДІО - РЕВМАТОЇДНА ПАНЕЛЬ
30 Тропонін-І
  16. ПАНЕЛЬ БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
31 Пакет №16.10."Коагулограмма" (ПТЧ, ПТІ, МНВ, АЧТЧ, ТЧ, фібриноген)
32 Пакет №16.12."Ліпідограма" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, Тригліцериди, Коеф. атерогенності)
  16.01. Клінічна хімія
33 C - реактивний білок (СРБ, кількісно)
34 γ-глутаматтрансфераза (ГГТ, GGT)
35 Аланінамінотрансфераза (АЛТ)
36 Альбумін
37 Альфа-амілаза (діастаза)
38 Антистрептолізин - О (АСЛО, кількісно)
39 Аспартатамінотрансфераза (АСТ)
40 Білірубін загальний
41 Білірубін прямий
42 Білок загальний
43 Кальцій (Са)
44 Кальцій іонізований (Са++)
45 Креатинін
46 Креатинфосфокіназа загальна (КФК)
47 Лактатдегідрогеназа (ЛДГ)
48 Ліпаза
49 Лужна фосфатаза
50 Ревматоїдний фактор (РФ, кількісно)
51 Сечова кислота (в сироватці)
52 Сечовина (в сироватці)
53 Тимолова проба
54 Фосфор (Р)
  16.02. Показники ліпідного обміну
55 Тригліцериди
56 Холестерин
  16.04. Діагностика анемії
57 Залізо(Fe)
  16.05. Оцінка гемостазу
58 D-дімер (кількісний)
59 Протромбіновий час (ПТЧ, ПТІ, МНВ)
  17.02. Аналіз сечі
60 Аналіз сечі за Нечипоренком
  18. ПАНЕЛЬ ІНШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
61 Паратгормон (ПТГ)
62 Соматотропний гормон
  20. ПАНЕЛЬ АЛЕРГОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
63 Імуноглобулін Е (IgЕ, сироватка)

https://invivo.ua/uk/poltavska/