ТОВ "НЕЗАЛЕЖНА ЛАБОРАТОРІЯ ІНВІТРО"

Адреси пунктів забору біоматеріалу:

понеділок - п’ятниця з 7-00 до 16-00

субота  з 8-00 до 14-00 

м. Миргород:
Вул.Гоголя, 90 Б
 
м. Кременчук:
Вул. Першотравнева , 39
Вул. Вадима Бойко, 7А
Вул. Лесі Українки, 57
Проспект Свободи, 15
 
м.Полтава:
Вул. Пушкіна, 145
Вул. Івана Мазепи, 20
Вул. О.Бідного ,16
Вул. Соборности, 53/1
Вул. Шевченка,  24/37
 
Послугу взяття біоматеріалу сплачує сам пацієнт - 30 грн. взяття венозної крові.
  ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ ГЕМОСТАЗУ
1 Тромбіновий час
2 D-Дімер
  ДОСЛІДЖЕННЯ СЕЧІ
3 Дослідження сечі за Нечипоренко
  БІОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ 
  Показники ліпідного обміну
4 Тригліцериди
5 Холестерин загальний
  Білки та амінокислоти
6 Загальний білок
7 Альбумін
  Оцінка функції нирок
8 Креатинін
9 Сечовина
10 Сечова кислота
  Пігменти
11 Білірубін загальний
12 Білірубін прямий (білірубін пов’язаний)
  Ферменти
13 АлАТ (АЛТ, Аланінамінотрансфераза)
14 АсАТ (АСТ, Аспартатамінотрансфераза)
15 Гама-глутамілтранспептидаза (ГГТ)
16 Лужна фосфатаза (ЛФ)
17 Альфа-амілаза (Діастаза)
18 Ліпаза
19 ЛДГ (Лактатдегідрогеназа, L-лактат)
20 Креатинкіназа (Креатинфосфокіназа, КФК)
  Неорганічні  речовини
21 Кальцій загальний (Ca)
22 Кальцій іонізований (Ca++) 
23 Фосфор неорганічний (P)
24 Залізо (Fe)
  Маркери запалення
25 Антистрептолізин – О  (АСЛО, АСЛ-О)
26 С-реактивний білок (СРБ)
27 Ревматоїдний фактор (РФ)
  Маркери серцево-судинних захворювань
28 Тропонін-I 
  Показники вуглеводного обміну, ендокринна функція підшлункової залози
29 С-пептид
  Гіпофізарно-надниркова система
30 Кортизол (Гідрокортизон)
31 Соматотропний гормон (соматотропін, СТГ)
  Функція щитоподібної залози
32 Тиреотропний гормон (ТТГ)
33 Тироксин вільний (Т4 вільний)
34 Тироксин загальний (T4 загальний)
35 Трийодтиронін вільний  (Т3 вільний)
36 Трийодтиронін загальний (Т3 загальний)
37 Антитіла до тиреопероксидази (АТ-ТПО)
38 Антитіла до тиреоглобуліну (АТ-ТГ)
39 Антитіла до рецепторів ТТГ
40 Тиреоглобулін (ТГ)
41 Кальцитонін
  Функція паращитоподібних залоз
42 Паратиреоїдний гормон (паратгормон, ПТГ)
  Моніторинг вагітності і стану плоду
43 Альфа-фетопротеїн (АФП) – 12-32 тижні вагітності
  ОНКОМАРКЕРИ
44 ПСА загальний (Простатичний специфічний антиген загальний)
45 ПСА вільний (Простатичний специфічний антиген вільний)
46 Са-125 (Вуглеводний антиген 125)
47 Маркер раку яєчників (НЕ 4)
48 Індекс ROMA (НЕ 4 + CA125)
49 SCCА (SCC, антиген плоскоклітинної карциноми)
50 РЕА (Раково-ембріональний антиген)
51 Са 15-3 (Вуглеводний антиген 15-3)
52 Са 72-4 (Вуглеводний антиген 72-4)
53 Са 19-9 (Вуглеводний антиген 19-9)
54 CA-242 (Вуглеводний антиген СА-242)
55 Нейрон-специфічна енолаза (NSE) 
56 Cyfra-21-1 (Фрагмент Цитокератину 19)
57 Тиреоглобулін (ТГ)
58 Кальцитонін
59 Хоріонічний  гонадотропін  людини загальний (ХГЛ) 
60 Альфа-фетопротеїн (АФП)
61 β-2 мікроглобулін (у сироватці )
  АЛЕРГОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
62 IgE загальний (імуноглобулін Е загальний)
  МАРКЕРИ АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
63 Антитіла до циклічного цитрулінованого пептиду (АЦЦП, анти-ССР)
  ЗБУДНИКИ ЗАХВОРЮВАНЬ ШЛУНКОВО-КИШКОВОГО ТРАКТУ
64 Anti-H.pylori IgG (Антитіла класу IgG до Helicobacter pylori)
  КОМПЛЕКСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ (ПРОФІЛІ)
65 Коагулограма (скринінг) АЧТЧ (1); Протромбін, МНО (2); Фібриноген (3)
66 Ліпідний профіль (рекомендований)  Тригліцериди (30); Холестерин (31); ЛПВЩ (32); ЛПНЩ (33); Апо А1 (219); Апо В (220); Коефіцієнт атерогенності
67 Щитоподібна залоза (комплексне дослідження) Т3 вільн. (53); Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58); АТ-ТГ (57)
68 Щитоподібна залоза (скринінг) Т4 вільний (55); ТТГ (56); АТ-ТПО (58)
69 Щитоподібна залоза (скринінг 2) ТТГ (56); АТ-ТПО (58)
70 Щитоподібна залоза (скринінг + ЗАК)  Клінічний аналіз крові (1515); Т4 вільний (55); ТТГ (56)
71 Гормони гіпофізу АКТГ (100); СТГ (99); ТТГ (56); Пролактин (61)
72 Онкоризик чоловічий (передміхурова залоза) ПСА загальний (103); ПСА вільний (104); ПСА вільн./ ПСА заг.  (%)
73 Онкоризик (щитоподібна залоза) Тиреоглобулин (ТГ) (197); Кальцитонін (171)
74 Онкоризик (печінка) АФП (92); СА 19-9 (144); Феритин (51)