Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Виконавча дирекція ЛК

1. Керівництво: Виконавчий директор - Шевченко Віталій Владиславович   63-74-56

2. Група експертного контролю: Головний експерт ЛК - Рябуха Сергій Леонідович   63-74-56

3. Група бухгалтерського обліку: Бухгалтер - Корецька Людмила Павлівна   63-74-56, 69-08-75

4. Група з питань економіки та фінансів: Економісти 63-74-56, 69-08-75


Витяг із статуту:

5.7.            Виконавча дирекція ЛК.

Виконавчий орган ЛК – виконавча дирекція - є постійно діючим органом управління благодійної організації. Виконавчий директор формує виконавчу дирекцію ЛК для виконання поточної діяльності:

5.7.1.      Ведення комп’ютерного обліку власників картки ЛК;

5.7.2.      Видання картки ЛК, встановленого наглядовою радою ЛК зразка;

5.7.3.      Ведення обліку надходження  добровільних внесків та пожертв, благодійних грантів та публічних зборів благодійних пожертв, процентів та дивідендів від депозитів та управління благодійними ендавментами;

5.7.4.      Підготовку проектів договорів та укладання договорів про благодійну діяльність;

5.7.5.      Здійснення контролю за дотриманням власниками картки ЛК положень та статуту ЛК;

5.7.6.      Активації та блокування картки ЛК.

5.7.7.      Здійснення інших повноважень, щодо забезпечення діяльності ЛК, крім тих, які віднесені до повноважень інших органів управління ЛК.

5.7.8.      До компетенції виконавчої дирекції ЛК належить:

5.7.8.1.    скликання загальних зборів учасників ЛК;

5.7.8.2.    організаційне забезпечення виконання рішень загальних зборів учасників ЛК;

5.7.8.3.    звітування про роботу дирекції на загальних зборах учасників ЛК;

5.7.8.4.    розробка та подання на розгляд наглядової ради:

-                 нормативних документів ЛК;

-                 бюджету ЛК;

-                 кошторису надходжень та витрат ЛК;

-                 штатного розпису, умов оплати праці працівників виконавчої дирекції ЛК;

-                 зразків печаток, штампів, бланків та символіки ЛК, картки ЛК;

5.7.8.5.    реалізація права власності на майно та кошти ЛК;

5.7.8.6.    затвердження внутрішніх актів та документів дирекції ЛК.

На працівників виконавчої дирекції ЛК поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

 

 

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"