Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Неврологія та нейрохірургія

Инсульт

признан одной из важнейших проблем общественного здоровья в США, поскольку является третьей основной причиной смерти. Предотвращению его наступления придается особое значение. NSA (Национальная Ассоциация Инсульта США, stroke.org) разработала руководство по предотвращению инсульта, предлагаемое Вашему вниманию.

 

По определению ВОЗ, инсульт – это внезапно развившиеся клинические симптомы локального или генерализованного нарушения мозговых функций, длящиеся 24 часа и более или приводящие к смерти пациента в результате сосудистых нарушений при отсутствии других причин.

Распространенность цереброваскулярных заболеваний в Украине постоянно увеличивается, за последние 15 лет этот показатель вырос почти в 4 раза. По данным Министерства здравоохранения Украины, с 1990 по 1995 год смертность населения страны от мозговых инсультов увеличилась на 21%, за последующие 5 лет темп роста смертности вследствие инсультов уменьшился до 7%. Начиная с 1994 года, отмечается тенденция к снижению этого показателя: к 2001 году он уменьшился на 15%, к 2002 – еще на 3%. Среди трудоспособного населения с 1990 по 1995 год смертность от инсультов выросла на 35%, в последующие 5 лет темпы роста смертности уменьшились до 12%, смертность вследствие инсультов снизилась с 1994 до 2001 года на 19%, с 2000 по 2001 – на 7%.

 

Однією з найчастіших причин інвалідності та смертності є мозковий інсульт (МІ). Це важлива не лише медична, а й соціальна проблема, оскільки уражає людей усіх вікових категорій. А враховуючи витрати на лікування, реабілітацію, догляд за хворим, психологічні та соціальні проблеми пацієнтів, ще й одна з найвартісніших соціальних проблем. В Україні від інсульту помирає у два рази більше хворих, ніж від інфаркту міокарда.
За даними головного позаштатного спеціаліста МОЗ України зі спеціальності «Неврологія» професора Т.С. Міщенко, лише 10-20% тих, хто переніс інсульт, повертаються до праці, 20-43% потребують сторонньої допомоги, 33-45% мають геміпарез, 18-27% – розлади мови, у 18-30% спостерігаються прояви депресії, 30-47% – когнітивні порушення, у 25% до кінця першого року після інсульту розвивається деменція. Кожен повторний інсульт підвищує ризик смерті, протягом року після перенесеного інсульту помирає від 15 до 40% хворих, протягом наступних п’яти – 40-60%.
Усе вищесказане визначає важливість та необхідність заходів з вторинної профілактики інсультів.

Сторінка 4 із 4

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"