Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Село Полтавське

«Село Полтавське». № 5 від 11.02.2011 р.

Так коротко, одним реченням, можна охарактеризувати діяль­ність депутата обласної ради, пер­шого заступника голови цього виборчого органу Володимира Онищенка. А широко розгорнув він її останнім часом на Семенівщині, бо саме тут переважна більшість ви­борців кількох сільських територі­альних громад на останніх місце­вих виборах виявила йому висо­ке довір'я, обравши депутатом обласної ради за мажоритарним принципом.

 

28 травня 2004 року № 22 (639)

Із 2003 РОКУ в Полтавській області почала працювати благо­дійна організація «Лікарняна каса Полтавщини» (далі ЛК). На 15 травня 2004 року членами органі­зації стали понад 9 тисяч грома­дян області. Із початку року допо­могу отримали 350 членів ЛК на суму більше 19 тис. грн. Органі­зація надала допомогу лікарням товарами медичного призначен­ня на суму понад 28 тис. грн. для лікування членів ЛК.
Укладені договори з лікарня­ними закладами Полтави, Кре­менчука, Лохвиці, Карлівки, Чу­тового. Планується укладення договорів з усіма лікарняними закладами Полтавської області найближчим часом.
Організаційно-правовою ос­новою діяльності ЛК є благодій­на членська організація, яка об'­єднує інтереси юридичних та фі­зичних осіб із питань охорони здоров'я.

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"