Форми медичних документів

  Наказ від 14.02.2012  № 110

  Зареєстровано в Міністерстві юстиції України  28 квітня 2012 р. за № 661/20974

  Про затвердження форм первинної облікової документації та Інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони здоров’я незалежно від форми власності та підпорядкування

  № п/п Найменування форми Номер форми
  1.  Листок непрацездатності Б/Н
  2.  ЖУРНАЛ обліку прийому хворих в стаціонар 001/о
  3.  ЖУРНАЛ ВІДМОВЛЕНЬ В ГОСПІТАЛІЗАЦІЇ 001-1/o
  4.  ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ХВОРИХ, ЯКИМ НАДАНА ЛІКУВАЛЬНА ВІДПУСТКА 001-2/o
  5.  Журнал обліку перебування хворих в денному стаціонарі, стаціонарі вдома 001-3/o
  6.  Журнал обліку приймання вагітних, роділь та породіль 002/o
  7.  Направлення на госпіталізацію вагітної для штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 002-1/o
  8.  Медична карта стаціонарного хворого 003/o
  9.  Медична карта переривання вагітності 003-1/o
  10.  Карта хворого денного стаціонару поліклініки, стаціонару вдома 003-2/о
  11.  Первинний огляд анестезіолога і протокол загального знеболювання 003-3/o
  12.  Листок лікарських призначень 003-4/o
  13.  Протокол переливання крові та її компонентів 003-5/o
  14.  Температурний листок 004/o
  15.  Листок реєстрації переливання трансфузійних рідин 005/o
  16.  Журнал обліку збору ретроплацентарної крові 006/o
  17.  Листок обліку руху хворих і ліжкового фонду стаціонару 007/o
  18.  Журнал запису оперативних втручань в стаціонарі 008/o
  19.  Журнал реєстрації переливання трансфузійних рідин 009/o
  20.  Журнал запису пологів у стаціонарі 010/o
  21.  Листок основних показників стану хворого, який знаходиться в відділенні (палаті) анестезіології і інтенсивної терапії 011/o
  22.  Акт констатації смерті на підставі смерті мозку 012/o
  23.  Протокол (карта) патологоанатомічного дослідження 013/o
  24.  Протокол патолого-анатомічного дослідження посліду 013-1/o
  25.  Протокол патолого-анатомічного дослідження трупа плода, мертвонародженого, новонародженого, дитини першого року життя 013-2/o
  26.  Направлення на патологогістологічне дослідження 014/o
  27.  Журнал реєстрації надходження і видачі трупів 015/o
  28.  Зведена відомість обліку руху хворих і ліжкового фонду в стаціонарі , відділенні або профілю ліжок 016/o
  29.  Акт констатації біологічної смерті 017/o
  30.  Карта обліку вилучення тканин 018/o
  31.  ПОВІДОМЛЕННЯ про випадок пересадки органа 019/o
  32.  ПАСПОРТ на гомотрансплантант 020/o
  33.  Карта донора (трупа) 021/o
  34.  Журнал обліку замороженого кісткового мозку, що знаходиться на зберіганні 024/o
  35.  Медична карта амбулаторного хворого 025/о
  36.  Вкладний листок на підлітка до медичної карти амбулаторного хворого 025-1/о
  37.  Статистичний талон для реєстрації заключних (уточнених) діагнозів 025-2/о
  38.  Медична карта студента 025-3/о
  39.  Талон на прийом до лікаря 025-4/о
  40.  Талон амбулаторного пацієнта при наданні консультативної поліклінічної допомоги 025-5/o
  41.  Талон амбулаторного пацієнта 025-6/о
  42.  Талон амбулаторного пацієнта в закладі загальної лікарської практики/сімейної медицини 025-6-1/o
  43.  Талон амбулаторного пацієнта (скорочений варіант) 025-7/о
  44.  Медичний паспорт сім’ї 025-8/o
  45.  Посімейний журнал дільниці лікаря загальної практики — сімейного лікаря 025-8-1/o
  46.  Медична карта дитини (для школи, школи-інтернату, школи-ліцею, дитячого будинку, дитячого садку) 026/о
  47.  Виписка із медичної карти амбулаторного, (стаціонарного) хворого 027/o
  48.  Виписка із медичної карти стаціонарного хворого на злоякісне новоутворення 027-1/o
  49.  Протокол про виявлення у хворого занедбаної форми злоякісного новоутворення 027-2/o
  50.  Консультативний висновок спеціаліста 028/o
  51.  Направлення на консультацію, в діагностичні кабінети, в лабораторії та результат обстежень 028-1/o
  52.  Направлення на Комісію Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних державних адміністрацій, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-2/o
  53.  Висновок Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 028-3/o
  54.  Журнал обліку процедур 029/o
  55.  Контрольна карта диспансерного нагляду 030/о
  56.  Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на розлади психіки та особою, яка має розлади психіки внаслідок вживання психоактивних речовин 030-1/о
  57.  Статистичний талон на хворого, який знятий з диспансерного нагляду психо­неврологічного/ наркологічного закладу 030-2/о
  58.  Контрольна карта диспансерного нагляду за особами групи ризику розвитку профпатології і з професійними захворюваннями 030-3/о
  59.  Контрольна карта диспансерного нагляду за хворим на туберкульоз 030-4/о
  60.  Реєстраційна карта хворого на злоякісне новоутворення 030-6/о
  61.  Книга запису викликів лікарів додому 031/о
  62.  Журнал запису пологової допомоги вдома 032/о
  63.  Акт про вилучення органів і тканин у донора-трупа для трансплантації 033/o
  64.  ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, заготовленим для заморожування 034/o
  65.  Журнал запису висновків лікарсько-консультативної комісії 035/o
  66.  Журнал для реєстрації Висновків Комісії Міністерства охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, управлінь охорони здоров'я обласних, Севастопольської та Головного управління охорони здоров'я Київської міських державних адміністрацій з визначення показань до штучного переривання вагітності, строк якої становить від 12 до 22 тижнів 035-1/o
  67.  Журнал реєстрації листків непрацездатності 036/o
  68.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 037/о
  69.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 037-1/о
  70.  Листок щоденного обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 037-2/о
  71.  Журнал обліку роботи з гігієнічного виховання населення 038/o
  72.  Відомість обліку відвідувань в поліклініці (амбулаторії), диспансері, консультації, вдома 039/о
  73.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога (стоматологічної поліклініки, відділення, кабінету) 039-2/о
  74.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортодонта 039-3/о
  75.  Щоденник обліку роботи лікаря стоматолога-ортопеда 039-4/о
  76.  ЩОДЕННИК обліку роботи рентгенодіагностичного відділення (кабінету) 039-5/o
  77.  Щоденник обліку роботи ендоскопічного відділення (кабінету) 039-6/o
  78.  ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) функціональної діагностики 039-7/o
  79.  ЩОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) ультразвукової діагностики 039-8/o
  80.  ШОДЕННИК обліку роботи кабінету (відділення) радіоізотопної діагностики 039-9/o
  81.  ВІДОМІСТЬ обліку відвідувань до лікаря загальної практики / сімейного лікаря мешканців сільських населених пунктів дільниці 039-10/o
  82.  Карточка попереднього запису на прийом до лікаря 040/о
  83.  ЕТИКЕТКА на флакон з кістковим мозком, розмороженим для трансплантації 041/o
  84.  Карта хворого , який лікується в кабінеті лікувальної фізкультури 042/o
  85.  Медична карта стоматологічного хворого 043/о
  86.  Карта хворого, який лікується в фізіотерапевтичному відділенні (кабінеті) 044/o
  87.  Карта звернення за антирабічною допомогою 045/о
  88.  Журнал реєстрації ендоскопічних досліджень 046/o
  89.  Журнал обліку технічного обслуговування та ремонту ендоскопічної апаратури 046-1/o
  90.  ЖУРНАЛ реєстрації функціональних досліджень 047/o
  91.  ЖУРНАЛ реєстрації ультразвукових досліджень 048/o
  92.  Журнал обліку профілактичних оглядів лікаря стоматолога 049/о
  93.  ЖУРНАЛ реєстрації радіоізотопних досліджень 049-1/o
  94.  Журнал запису рентгенологічних досліджень 050/o
  95.  Карта хворого, який підлягає лікуванню променевої терапії 051/o
  96.  Карта профілактичних флюорографічних досліджень 052/о
  97.  Лікувальна карта призовника і відрізний талон лікувальної карти призовника 053/о
  98.  Іменний список призовників 054/о
  99.  Карта обстеження дитини (підлітка) з незвичайною реакцією на вакцинацію (ревакцинацію) БЦЖ 055/о
  100.  Журнал реєстрації обстежених на спеціалізованій медичній комісії 056/о
  101.  Реєстраційна карта вагітної, яка хворіє на цукровий діабет 057/o
  102.  Екстрене повідомлення про інфекційне захворювання, харчове, гостре професійне отруєння, незвичайну реакцію на щеплення 058/o
  103.  ЖУРНАЛ ОБЛІКУ ВИЛУЧЕННЯ ДОНОРСЬКИХ ОРГАНІВ ТА ТКАНИН З МЕТОЮ ПОДАЛЬШОЇ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ 059/o
  104.  Журнал обліку інфекційних захворювань 060/o
  105.  Лікарсько-контрольна карта фізкультурника і спортсмена 061/о
  106.  Лікарсько-контрольна карта диспансерного нагляду спортсмена 062/о
  107.  Карта профілактичних щеплень 063/о
  108.  Карта імунізації 063-1/о
  109.  Журнал обліку профілактичних щеплень 064/о
  110.  Медична карта хворого венеричним захворюванням 065/о
  111.  Медична карта хворого грибковим захворюванням 065-1/о
  112.  Статистична карта хворого, який вибув із стаціонару 066/o
  113.  Статистична карта хворого, який вибув із психіатричного (наркологічного) стаціонару 066-1/o
  114.  Журнал реєстрації медичної допомоги, яка надається на заняттях фізичної культури і спортивних заходах 067/о
  115.  Журнал медичного обслуговування фізкультурних заходів 068/о
  116.  Журнал запису амбулаторних операцій 069/о
  117.  Довідка для одержання путівки 070/о
  118.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дітей до 14 років включно) 071/о
  119.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі (серед дорослого та підліткового населення) 071-1/о
  120.  Зведена відомість обліку вперше зареєстрованих травм та отруєнь в даному лікувальному закладі 071-2/о
  121.  Зведена відомість обліку захворювань та причин смерті в даному лікувальному закладі 071-3/o
  122.  Санаторно-курортна карта 072/о
  123.  КАРТА хворого з імплантованим електрокардіостимулятором 073/o
  124.  ЖУРНАЛ реєстрації амбулаторних хворих 074/o
  125.  ЖУРНАЛ/КАРТА медичної допомоги сім’ям 074-1/o
  126.  Санаторно-курортна карта для дітей і підлітків 076/о
  127.  Путівка в дитячий санаторій 077/о
  128.  Направлення в санаторій для хворих на туберкульоз 078/о
  129.  Медична довідка на учня, який від`їжджає в оздоровчий табір 079/о
  130.  Медична довідка про стан здоров'я дитини, яка виїжджає за кордон на відпочинок та оздоровлення 079-1/o
  131.  Медичний висновок на дитину (підлітка) -інваліда з дитинства у віці до 16 років 080/о
  132.  Медична карта хворого на туберкульоз 081/о
  133.  Карта антибактеріального лікування (до медичної карти) хворого на туберкульоз 081-1/о
  134.  Медична довідка (для від'їжджаючого за кордон) і корінець до медичної довідки 082/о
  135.  ЖУРНАЛ реєстрації виданих медичних довідок про стан здоров'я громадян України, які виїжджають за кордон 082-1/o
  136.  МЕДИЧНА ДОВІДКА щодо придатності до керування транспортним засобом 083/о
  137.  Журнал реєстрацій висновків медичних комісій по огляду громадян, які направляються на роботу в порядку організованого набору і громадського призову 083-2/0
  138.  ЖУРНАЛ реєстрації виданих (отриманих) бланківМедичної довідки щодо придатності до керування транспортним засобом 083-4/o
  139.  Лікарський висновок про переведення вагітної на іншу роботу 084/0
  140.  Карта дільничної медсестри протитуберкульозного диспансеру, протитуберкульозного диспансерного відділення (кабінету) лікарні (поліклініки) 085/о
  141.  Медична довідка (лікарський професійно- консультативний висновок) 086/о
  142.  Книга запису роботи юрисконсульта закладу охорони здоров'я 087/о
  143.  Направлення на МСЕК 088/o
  144.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом активного туберкульозу або його рецидиву 089/o
  145.  Повідомлення про випадок захворювання на сифіліс, гонококову, хламідійну інфекцію, урогенітальний мікоплазмоз та трихомоніаз 089-1/o
  146.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом трихофітії, мікроспорії, фавуса, корости 089-2/o
  147.  Повідомлення про хворого з уперше в житті встановленим діагнозом раку або іншого злоякісного новоутворення 090/o
  148.  ЛИСТОК призначень лікарями наркотичних і психотропних лікарських засобів та виконання цих призначень 091/o
  149.  ПОВІДОМЛЕННЯ про травму невиробничого характеру 092/o
  150.  ПОВІДОМЛЕННЯ про звернення чи доставку до медичного закладу для надання медичної допомоги осіб з тілесними ушкодженнями чи отруєнням, отриманими під час пожежі (її вторинних проявів), або тих, що померли від травм і впливу небезпечних факторів пожежі 092-1/o
  151.  Направлення на обов'язковий попередній медичний огляд працівника 093/о
  152.  Довідка про термін тимчасової непрацездатності для подання до страхової організації 094-1/о
  153.  Листок очікування реципієнтів на пересадку органів 094/o
  154.  КАРТА кандидата на трансплантацію 094-2/o
  155.  Довідка про тимчасову непрацездатність студента, учня технікуму, профтехучилища, про хворобу, карантин і інші причини відсутності дитини, яка відвідує школу, дитячий дошкільний заклад 095/o
  156.  ДОВІДКА про тимчасову непрацездатність в зв’язку з побутовою травмою, операцією аборту 095-1/o
  157.  Історія пологів 096/o
  158.  Карта розвитку новонародженого 097/o
  159.  Виписка із карти розвитку новонародженого 097-1/o
  160.  Повідомлення про результат лікування безпліддя 099/o
  161.  Акт стаціонарної, амбулаторної, заочної, посмертної судово-психіатричної експертизи 100/o
  162.  Акт психіатричного огляду засудженого 101/o
  163.  Журнал обліку новонароджених у відділенні (палаті) 102/o
  164.  Медичне свідоцтво про народження 103/o
  165.  Медичне свідоцтво про народження 103/o-95
  166.  Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o
  167.  Медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу 103-1/o-96
  168.  ЖУРНАЛ реєстрації акта про дитину, покинуту в пологовому будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки чи інші родичі, про підкинуту чи знайдену дитину 103-2/o
  169.  Акт психіатричного огляду особи, яка перебувала на примусовому лікуванні 104/o
  170.  Журнал реєстрації стаціонарної і амбулаторної судово-психіатричної експертизи 105/o
  171.  Лікарське свідоцтво про смерть 106/o
  172.  Лікарське свідоцтво про смерть 106/o-95
  173.  Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o
  174.  Фельдшерська довідка про смерть 106-1/o-95
  175.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o
  176.  Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть 106-2/o-95
  177.  Журнал реєстрації аварій при наданні медичної допомоги ВІЛ-інфікованим та роботі з ВІЛ-інфікованим матеріалом 108-1/o
  178.  Індивідуальна карта вагітної і породіллі 111/о
  179.  ЖУРНАЛ обліку допологових патронажів вагітних 111-1/o
  180.  Історія розвитку дитини 112/о
  181.  Обмінна карта пологового будинку, пологового відділення лікарні 113/o
  182.  Супровідного листка станції швидкої медичної допомоги 114/o
  183.  Журнал запису звертань про невідкладну медичну допомогу 115/o
  184.  Щоденник роботи станції (відділення, об’єднання) швидкої медичної допомоги 115-1/o
  185.  Зошит обліку роботи вдома дільничної (патронажної) медичної сестри (акушерки) 116/о
  186.  ЖУРНАЛ реєстрації прийому викликів та їх виконання відділенням екстреної та планово-консультативної допомоги 117/o
  187.  Список осіб, які підлягають періодичному медичному огляду 122/о
  188.  Протокол обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-1/o
  189.  Медична довідка про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-2/o
  190.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок про проходження обов'язкових попереднього та періодичного психіатричних оглядів 122-3/o
  191.  Картка особи, яка підлягає медичному огляду 123/о
  192.  Медична довідка для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 127/о
  193.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних довідок для отримання дозволу (ліцензії) на об'єкт дозвільної системи 127-1/о
  194.  Контрольний журнал реєстрації групи крові і резус-приналежності 127-2/o
  195.  Журнал обліку роботи кабінету інфекційних захворювань 128/о
  196.  Протокол медичного огляду для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 129/о
  197.  Журнал реєстрації медичних оглядів для встановлення факту вживання психоактивної речовини та стану сп'яніння 129-1/о
  198.  Карта обліку диспансеризації 131/о
  199.  Карточка хворого цукровим діабетом 132/о
  200.  МЕДИЧНА ДОВІДКА про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників центральних органів виконавчої влади, а також голів місцевих державних адміністрацій 133/o
  201.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) банків медичних довідок про стан здоров'я претендентів на посади керівників, заступників керівників цнтральних органів виконавчої влади, а також голів місцевитх державних адміністрацій 133-1/o
  202.  Карта алергологічного дослідження 134/о
  203.  Паспорт хворого алергічним захворюванням 135/о
  204.  Довідка на випадок травматизму на транспорті 136/o
  205.  СИНАДІАБ Основний інформаційний лист 136-1/o
  206.  Реєстраційна карта дитини, яка хвора на цукровий діабет 136-2/o
  207.  КАРТА-ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОБІЧНУ РЕАКЦІЮ ЧИ ВІДСУТНІСТЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ ПРИ МЕДИЧНОМУ ЗАСТОСУВАННІ 137/o
  208.  ЖУРНАЛ щозмінного передрейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв 137-2/o
  209.  Журнал обліку передрейсових оглядів водіїв і передзмінних оглядів робочих 139/о
  210.  Сертифікат про проходження наркологічного огляду 140/о
  211.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків сертифікатів про проходження -наркологічного огляду 140-1/о
  212.  Свідоцтво про право на проведення передрейсових (післярейсових) медичних оглядів водіїв транспортних засобів 141/о
  213.  Медична карта огляду водія (кандидата у водії) транспорту 142/о
  214.  Посвідчення водія про проходження медичної підготовки 143/о
  215.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) бланків медичних посвідчень водія 143-1/о
  216.  Журнал комісії по медичному огляду водіїв для визначення їх придатності до керування транспортом 144/о
  217.  Медична карта профілактичного наркологічного огляду 145/о
  218.  Посвідчення про проходження навчання сучасним методам проведення профілактичних наркологічних оглядів 146/о
  219.  Довідка для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 147/o
  220.  Журнал реєстрації виданих (отриманих) довідок для призначення і виплати державної допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в системі загальнообов'язкового державного соціального страхування 147-1/o
  221.  Направлення на добровільне медичне обстеження особи, яка подала заяву про реєстрацію шлюбу 147-2/o
  222.  Реєстраційна генетична карта 149/o
  223.  Повідомлення на дитину з вродженими вадами розвитку 149-1/o-03
  224.  ПОВІДОМЛЕННЯ про дитину з вродженими вадами розвитку (ВВР) та множинними дизморфіями, хромосомною і спадковою патологією 149-2/o
  225.  реєстраційна карта хворого з порушенням росту, що потребує лікування гормоном росту 149-3/o
  226.  КАРТА обліку процедур гемодіалізу 150/o
  227.  Журнал обліку померлих 151/o
  228.  Журнал обліку новонароджених 152/o
  229.  Журнал обліку випадків перинатальної смерті 153/o
  230.  Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації 155/o
  231.  Термінове повідомлення про надання медичної допомоги при надзвичайній ситуації (НС) (уточнене, або заключне) 155-1/o
  232.  Журналу обліку надання медичної допомоги при надзвичайних ситуаціях 156/o
  233.  Реєстраційна карта хворого з хронічною хворобою нирок (ХХН) або трансплантованою ниркою 167/o
  234.  Журнал обліку документації щодо розгляду питання про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168/o
  235.  Довідка про причинний зв‘язок смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-1/o
  236.  Акт визначення причинного зв‘язку смерті з професійним захворюванням (отруєнням) або трудовим каліцтвом 168-2/o
  237.  СТАТИСТИЧНИЙ ТАЛОН № 3 168-3/o
  238.  Журнал протоколів проведення імунохроматографічного дослідження швидкими тестами (CITO TEST) 498-3/o
  239.  Повідомлення про вагітну, в крові якої виявлені антитіла до ВІЛ 501-1/o
  240.  Повідомлення про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки 501-2/o
  241.  Повідомлення про взяття на облік та уточнення інфекційного статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою 501-3/o
  242.  Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи 502-1/o
  243.  Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи 502-2/o
  244.  Повідомлення про результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ 502-3/o
  245.  Журнал обліку антиретровірусних препаратів в закладах охорони здоров’я 510/o
  246.  Журнал обліку антиретровірусних препаратів у відділеннях і кабінетах закладів охорони здоров’я 510-1/o


  http://mozdocs.kiev.ua

  © 2015 Your Company. All Rights Reserved. Designed By JoomShaper

  Please publish modules in offcanvas position.