Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Кобеляцький музей літератури і мистецтва

АДРЕСА: Полтавська обл., м. Кобе­ляки, вул. Шевченка, 14.

ТЕЛЕФОН: (0243) 3-40-10.

ЯК ПРАЦЮЄ: 8.00-17.00.

КВИТКИ: для дітей — 1 грн.; для дорослих — 2 грн.; екскурсійне обслугову­вання — 6 грн.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Портрети відомих художників та літе­раторів, їх доробки.

ПРО МУЗЕЙ

Кобеляцький край надзвичайно ба­гатий на природу, що сприяла появі ви­датних людей, які внесли значний вклад у розвиток культури України та в світову культуру.

Музей літератури і мистецтва у м. Кобеляках працює з 10 лютого 1982 року. Організатором музею був учитель-краєзнавець Олексій Іванович Кулик.

Основною діяльністю музею є робо­та з відвідувачами, проведення екскурсій, семінарів учителів шкіл району з образо­творчого мистецтва, літератури, історії. Музей став методичним центром для сту­дентської і учнівської молоді з питань пра­вознавства, історії, географії, економіки та інших напрямків знань. Діє об'єднання літераторів «Ворскла».

За тематикою матеріали подані за­ розділами: історичний, літературний та мистецький.

В експозиції музею висвітлюють­ся матеріали про видатних особистос­тей Кобеляччини: народну артистку СРСР, бандуристку, лауреата Премії імені Т. Г. Шевченка Т. О. Гриценко, скульптора О А. Лоїка, поета П. М. Усенка, письменни­ків П. А. Загребельного, О. Т. Гончара, по­етеси Л. М. Овдієнко; художників Д. Г. Левицького, А. Г. Петрицького, І. Г. Лося; українського філософа-просвітителя Я. П. Ковельського, поета, автора відо­мої поеми «Душенька» І. Ф. Богданови­ча, академіка Петербурзької академії наук М. В. Остроградського, відомого україн­ського вченого у галузі технічної кіберне­тики О. Г. Івахненка та інших.

Культурний внесок у розвиток кобе­ляцького краю внесли грузинські поселен­ці, які емігрували на початку XVIII століття від нападів турецьких і персидських заво­йовників. У Біликах жили князі Жевахов, Гіреєв, Маквелов, дворяни Кахов і Мурзинов. У Кобеляках і Кишеньках проживали Баратови, в Сокільці Чалаєв та інші.

http://ridna.ua/museums

Газета " Вечірня Полтава"

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.