Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Диканський історико-краєзнавчий музей імені Д.М.Гармаша

АДРЕСА: 38500, Полтавська обл., смт Диканька, вул. Леніна, 68.

ТЕЛЕФОН: (05351) 9-15-96.

САЙТ: www.dikankamuseum. narod.ru

ЯК ПРАЦЮЄ: вівторок—неділя: 9.00-17.00, п'ятниця: 9.00-16.00. Вихідний день — понеділок.

КВИТКИ: 2—4 грн. Екскурсійне об­слуговування: 20—30 грн.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Ковану металеву скриню часів І. Мазе­пи і В. Кочубея; половецьку статую, виго­товлену з рихлого крупнозернистого пісковика; сволок 1741 року; локомобіль; по­смертну маску М. В. Гоголя.

ПРО МУЗЕЙ

Диканський історико-краєзнавчий му­зей імені Д. М. Гармаша створений 1959 року з ініціативи педагогічного колек­тиву середньої школи та вчителя історії Т. А. Перцюка.

Музейна експозиція розміщена у восьми залах, які знайомлять із загаль­ною географічною характеристикою Диканського району, з його природними умовами, корисними копалинами, рос­линним і тваринним світом, історією краю з найдавніших часів до кінця XIX століття, а також про історію роду князів Кочубеїв.

Тематиці неспокійного XX століття, Го­лодомору 1932—1933 років, Великої Ві­тчизняної війни, післявоєнної відбудовк краю приділено окремі експозиції музею.

Картинна галерея імені М. К. Башкир-цевої — художній відділ музею, де розміщені мистецькі твори переважно місцеви; професійних і самодіяльних художників Два зали експозиції відведені гоголівськіі тематиці, а також висвітлюється життєвий і творчий шлях знаменитої землячкі М. К. Башкирцевої.

http://ridna.ua/museums

Газета " Вечірня Полтава"

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.