Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Кобеляцький район, Літературно-меморіальний музей-садиба Олеся Гончара

АДРЕСА: 39250, Полтавська об­ласть, Кобеляцький район, с. Суха, вул. Олеся Гончара.

ТЕЛЕФОН: (096) 20-52-330.

ЯК ПРАЦЮЄ: вівторок, середа, су­бота, неділя: 9.00—18.00. Перерва:

13.00 — 14.00. Понеділок методич­ний день.

КВИТКИ: для дорослих — 2 грн., для учнів, студентів, пенсіонерів — 1 грн. Екс­курсійне обслуговування — 5 грн. Без­коштовне відвідування: ветерани війни і праці, діти-сироти.

ВАРТО ПОБАЧИТИ

Предмети, які належали родині Гонча­рів; особисті речі Олеся Гончара; рукописні перші сторінки повісті «Альпи», занотовки до романів «Циклон», «Таврія», «Бриганти­на», «Собор». Велику цінність представляє собою портативна друкарська машинка письменника, листи до друга письменника Олеся Юренка та листи до Олеся Гончара від товариша-однокласника Миколи Біло-града. З цікавістю вслуховуються відвіду­вачі у магнітофонний запис уривка з рома­ну «Циклон», який читає сам Олесь Гончар.

ПРО МУЗЕЙ

Музей-садибу Олеся Гончара обла-штовано у невеличкій селянській хаті, по­будованій 1892 року Гаврилом і Єфро-синією Гончарами. 28 серпня 2000 року відбулося урочисте відкриття літературно-меморіального музею-садиби за учас­тю вдови письменника Валентини Гон­чар. Щорічно, 3 квітня та 14 липня, у музе проводяться літературно-музичні вечорі' пам'яті письменника.

У вітринах, згідно з хроноло­гією, розміщено матеріали про Гон­чара — кореспондента район­ної газети «Розгорнутим фронтом». Гончара-студента, Гончара-фронто­вика, Гончара-майстра художнього слова,

Під час екскурсії відвідувачі мають змогу почути голос Олеся Гончара. Один із записів передав заслужений артист України, директор Національного радіо України Василь Обручов; інші перепи­сані з фонотеки Гончарів.

Окремим острівком експозиції є стіл, який імітує робочий куточок письменника у його київській квартирі. Лубенський кра­єзнавчий музей має художній відділ га­лерею образотворчого мистецтва, від­криту в 1970 році. В її просторих залах постійно експонуються виставки з фон­дів музею твори відомих українських майстрів М. Глущенка, О Шишка, Т. Яб-лонської, М. Максименка, М. Дерегуса,

A. Куща, І. Кавалерідзе, В. Роїк, лубенських митців М. Холодовського, І. Буніна,

B. Семенюти, Г.Карповича, М.Тарана, Л. Початко, М. Корабльова, А. Харчука.

http://ridna.ua/museums

Газета " Вечірня Полтава"

© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.