Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

ПОДАРУНОК ВІД БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

11.02.2011

№6

Членом «Лікарняної каси Пол­тавщини» може бути кожен ба­жаючий громадянин, який досяг 18 років. Вступний внесок, що сплачується одноразово при вступі и лікарняну касу, складає З гри., щомісячний - 20 гри. Відпо­відно вимог Статуту благодійної організації внески використову­ються на виконання медичних благодійних програм по безкош­товному забезпеченню медика­ментами членів лікарняної каси, їх діагностичне обстеження та реабілітацію.

Лікарняна каса в нашому ра­йоні працює з 2004 року. За її ра­хунок у 2004 році було проліко­вано лише 46 хворих. У минуло­му 2010 році кількість хворих, які скористались коштами лікарняної каси, зросла до 1030 чоловік.

За словами заступника голо­вного лікаря Семенівської центра­льної районної лікарні, лікаря-експерта благодійної організації «Лікарняна каса Полтавщини» в Семенівському районі Тетяни Панченко, найактивніше в цьо­му напрямку працюють жителі Очеретуватської, Наріжанської, Василівської, Оболонської, Погребняківської, Веселоподільської, Товстівської, Пузирівської та Криворудської сільських рад. На сьо­годні в ЛК нашого району налічу­ється 1345 членів.

Минулої п'ятниці представники обласної благодійної органі­зації «Лікарняна каса Полтавщини» побували в нашому районі з приємною місією. Виконавчий директор організації Віталій Ше­вченко та лікар-експерт Сергій Рябуха передали центральній районній лікарні прилад для вимі­рювання вмісту кисню в крові. Пульсоксиметр застосовується при пневмонії та післяоперативних втручаннях. Подарунок уро­чисто вручили В.В.Шевченко та перший заступник голови облради Володимир Онищєнко.

В.В.Шевченко наголосив, що Семенівський район займає дру­ге місце в області за кількістю чле­нів лікарняної каси у співвідно­шенні до кількості населення (5 відсотків населення Семенівського району виявили бажання бути членами ЛК). У Котелевському районі, який іде попереду, ця ци­фра становить 7 відсотків. Вико­навчий директор обласної благо­дійної організації подякував усій громаді, медичним працівникам за розуміння і небайдужість та за­кликав жителів Семенівщини до подальшої співпраці.

Тетяна Панченко зазначила, що це не перший подарунок для нашої лікарні від благодійної ор­ганізації «Лікарняна каса Полта­вщини». Окрім фінансової допо­моги на лікування хворих, Семенівська ЦРЛ отримала електрока­рдіограф, тонометри.

Лідія ЛОБОДА.


© 2018 Лікарняна каса Полтавщини.