Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Івано-Франківськ. Допомога з лікарняної каси

19.02.2014

Медики закликають івано-франківців скористатися перевагами «Лікарняної каси».

Цього року на один так званий лікарняний ліжкодень передбачене фінансування у шість гривень, що становить 3% від потреби. Страхова медицина у місті не надто розвинена і не у всіх випадках на неї можна розраховувати, а тому медики закликають іванофранківців скористатися перевагами «Лікарняної каси».

Як повідомив заступник головного лікаря Центральної міської клінічної лікарні Володимир Вовчук, громадське об’єднання «Лікарняна каса МЕДІФ» у Івано-Франківську функціонує уже два роки і налічує 1739 членів. Щоб до них долучитися, треба написати заяву, сплатити 35 гривень вступного внеску і щомісяця сплачувати по 30 гривень. Для дітей – лише щомісяця по 20 гривень.
З четвертого місяця учасники «Лікарняної каси» можуть розраховувати на її допомогу при лікуванні. Коштом «Лікарняної каси» фінансуватиметься медзабезпечення та медобстеження її учасників у міських лікарнях. Коли кількість членів «Лікарняної каси» сягне трьох тисяч осіб, це пошириться і на лікування у денних стаціонарах, а коли перевищить п’ять тисяч осіб – і на забезпечення амбулаторного лікування. Не фінансуватиме «Лікарняна каса» видатки на косметологічні процедури, лікування алкоголізму, наркоманії та венеричних захворювань.


Левко КУТИНСЬКИЙ

Інформація про  Громадську організацію ,,Лікарняна Каса МЕДІФ’’

Громадська організація ,,Лікарняна Каса МЕДІФ’’  є членською  громадською організацією, що об’єднує громадян та трудові колективи  підприємств, установ,  закладів  та організацій різних форм власності і діє на підставі Конституції України, Законів України «Про об’єднання громадян», інших законів України та нормативних актів, які рекламують питання, що стосуються діяльності неприбуткових організацій.

            Основною метою діяльності ,,Лікарняної Каси МЕДІФ”  є сприяння покращенню медичного обслуговування в умовах обмеженого  бюджетного фінансування шляхом використання  залучених  коштів для  забезпечення медикаментозного, діагностичного обслуговування членів Каси в умовах стаціонарів, та денних стаціонарів  медичних закладів, що відносяться до міської та обласної комунальної власності.

 

      Прийом в члени ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” здійснюється на добровільних засадах на основі  письмової заяви вступаючого.

            Особи, що бажають вступити до Каси, сплачують вступний (35 грн) та   щомісячні (30 грн)  членські внески у розмірах, встановлених  рішенням загальних  зборів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. При  несплаті членом  ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” членських внесків протягом трьох місяців  виконавчою дирекцією порушується питання про виключення  його з членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

           Повторний вступ до ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  осіб, які були включені, допускається у виняткових випадках, про що приймається рішення правління ,в якому також обумовлюється розмір вступного внеску та порядок вступу до ,,Лікарняної Каси”.

            Вступний та членські внески при виході з ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” поверненню не  підлягають.

      Члени  ,,Лікарняної Каси МЕДІФ”  мають право:

 • Отримувати своєчасну та якісну медичну допомогу та медичне  обслуговування за рахунок коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” у розмірах, встановлених рішенням загальних зборів ;
 • Обирати і бути обраним до керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Отримувати будь-яку інформацію про діяльність ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Вносити пропозиції до керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” з питань, пов’язаних з його статутною діяльністю;
 • Брати участь в усіх заходах, що проводяться ,,Лікарняною Касою  МЕДІФ”;
 • Виходити із складу ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  в будь-який час за письмовою заявою, поданою до дирекції ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

      Члени  ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”  зобов'язані:

 • Дотримуватися вимог Статуту ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Виконувати рішення керівних органів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Брати участь у досягненні мети і завдань ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Підтримувати авторитет, честь і гідність членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Своєчасно сплачувати внески до ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • Регулярно проходити медичні огляд, дотримуватися рекомендацій лікаря щодо здорового способу життя.

       Вищим органом управління ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є  конференція, яка скликається Правлінням не рідше одного разу на  рік.

Конференцією можуть приймати рішення з будь-яких питань діяльності ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. До виключної компетенції загальних зборів належить:                                                         

 • внесення змін і  доповнень до Статуту ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”,
 • призначення виконавчого директора,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • затвердження штатного розпису обслуговуючого персоналу ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • здійснення дій щодо ефективного використання майна та коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • проведення торгів (тендерів) з закупівлі медикаментів для лікування членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • розгляд заяв членів щодо направлення їх на лікування в інші медичні заклади України;
 • виключення з членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”.

 

Джерелами формування майна та коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є:

 • членські внески членів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”;
 • безповоротна фінансова допомога .

 

Майно та кошти ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” використовуються включно для досягнення мети  та завдань,   поставлених перед нею, виконання укладених договорів, а також для забезпечення власного функціонування у відповідності до рішень загальних зборів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ”. Кошти та інше майно ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” не  може перерозподілятися між її членами і засновниками, використовуватися для вигоди будь-якого окремого засновника та її посадових осіб.

Розпорядником  коштів ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” є голова Правління ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” і за його дорученням виконавчий директор.

Припинення діяльності ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” здійснюється у формі реорганізації чи ліквідації. Майно ,,Лікарняної Каси  МЕДІФ” у випадку її ліквідації передається одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються  до бюджету.

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"