Благодійна організація
"Лікарняна каса Полтавщини"

Чернігівська медицина: здобутки і проблеми

Чернігівська медицина: здобутки і проблеми

22.03.2011

 

На засіданні колегії управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради розглянуто питання «Про підсумки роботи лікувально-профілактичних закладів міста за 2010 рік та завдання щодо удосконалення медичної допомоги населенню міста у 2011 році».


У роботі колегії взяли участь секретар Чернігівської міської ради Олег Шеремет, начальник управління охорони здоров’я Чернігівської облдержадміністрації Галина Василькова.

Начальник управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради Юрій Бойко відзначив основні здобутки і проблеми в діяльності медичної галузі за підсумками 2010 року. «Медична галузь міста доклала значних зусиль, щоб утримати рівень і обсяги надання медичної допомоги населенню. Сьогодні вже очевидно, що існуюча система не відповідає сучасним вимогам і потребує реформування», — зауважив він.

Заступник начальника управління Ірина Мороз у своєму виступі підкреслила, що медико-демографічна ситуація в місті залишається складною. На жаль, позитивні тенденції минулого року щодо показників народжуваності й смертності у звітному році не збереглися. Так, показник народжуваності зменшився на 5,2% (9,1 на 1000 населення проти 9,6 у 2009 році), а смертність зросла на 1,7% (12,0 на 1000 населення проти 11,8 у 2009 році). Отже, смертність перевищує народжуваність на 2,9 на 1000 населення проти 2,3 у 2009 році.

Завдяки впровадженню сучасних перинатальних технологій, немовляча смертність серед дітей — жителів міста станом на 01.01.2011 р. знизилася на 5,8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року і складає 8,1 на 1000 народжених проти 8,6 минулого року.

В обговоренні доповідей взяли участь головні лікарі медичних закладів міста та головні фахівці закладів охорони здоров’я міста. У виступах акцентовано увагу на основних проблемних питаннях сьогодення:

1. Недостатнє фінансування медичної галузі міста і, як наслідок, неможливість завершення ремонтних робіт у приміщеннях дитячої поліклініки № 1; недостатнє забезпечення медичних закладів рентгенологічною апаратурою, що ускладнює раннє виявлення туберкульозу; неможливість оновлення санітарного автотранспорту, що вичерпав свій технічний ресурс; створення системи забезпечення киснем пологового будинку; неспроможність забезпечення безоплатного гарантованого рівня надання медичної допомоги.
2. Недостатня фінансова підтримка державних і місцевих цільових програм у галузі охорони здоров’я.

3. Ускладнення медико-демографічної ситуації.
4. Високий рівень захворюваності, зокрема на соціально небезпечні хвороби.

5. Посилення негативних тенденцій щодо забезпечення галузі лікарськими кадрами.
6. Необхідність оптимізації ліжкового фонду медичних закладів.

7. Низький рівень санітарної культури населення.

Одностайною була думка учасників колегії щодо необхідності проведення оптимізації медичної галузі міста.

З метою поліпшення стану надання медичної допомоги населенню міста, колегія управління охорони здоров’я Чернігівської міської ради, зокрема, вирішила:

– Розробити та затвердити на сесії міської ради міську «Програму профілактики і лікування артеріальної гіпертензії, попередження смертності та інвалідності населення внаслідок серцево-судинних захворювань у м. Чернігові на період до 2013 року».

– Організувати розробку та погодження проекту реорганізації медичної служби міста.

– Посилити профілактичну спрямованість діяльності підпорядкованих закладів, звернувши особливу увагу на раннє виявлення туберкульозу та онкологічних захворювань серед жителів міста.

– Сприяти подальшому динамічному розвитку та функціонуванню в місті благодійної громадської організації «Міська лікарняна каса».

Адміністрація ЧМЕМ, тижневик «Чернігівські відомості» №116

http://www.gorod.cn.ua/news_24832.html

 

 

© 2020 Благодійна організація "Лікарняна каса Полтавщини"